Reklamační řád Lakkis Toner s.r.o.

Záruční doba

1.   Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím, jak je rovněž uvedeno i v obchodních podmínkách.
2.   Záruční doba je ze zákona 24 měsíců s výjimkami, které stanoví zákon.
3.   Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Pro vyměněné zboží platí nová  záruční doba.
4.    V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

I. Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud

  1. Výrobek byl poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

Postup při reklamaci

  1. Vyplnit reklamační formulář zde REKLAMACE
  2. Po domluvě zboží odešlete na uvedenou adresu uvedenou níže.
  3. K reklamovanému zboží je potřeba přiložit Fakturu (daň.doklad)

Adresát:

Lakkis Toner s.r.o
Jezuitská 11
60200 Brno
Kdy vám zboží pošleme?

Objednávky po
telefonu

(+420) 542 221 264
Newsletter

Nenašli jste co jste hledali? Zaregistrujte se k odběru e-mailového zpravodaje

MenuX

InformaceX